Informujemy, że od dnia 1 listopada na obiektach MOSiR Tarnobrzeg obowiązują ceny i opłaty zgodnie z Zarządzeniem nr 387/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

Szczegóły w załączniku: Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 387/2022

Skip to content