Zapraszamy do składania ofert w przetargu pn. „Dostawa samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu „. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) samochodu osobowego. Samochód musi posiadać wszystkie parametry opisane w załączniku nr 6 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18dec987-7175-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content